Kleinschalig wooninitiatief

In een kleinschalig wooninitiatief koop of huur je zelf woonruimte. Samen met andere mensen die langdurige zorg nodig hebben regel je de zorg, eventueel met hulp van familie. Iedereen heeft een persoonsgebonden budget (pgb), al dan niet aangevuld met zorg in natura. 

Er zijn ook zorginstellingen die kleinschalige woonprojecten aanbieden. Je huurt dan een woonruimte van de zorgaanbieder en regelt je zorg zelf via een pgb, eventueel in combinatie met zorg in natura. 

Op de Kennisbank Wooninitiatieven (Nederlandse Vereniging voor Autisme) vind je meer informatie.