Contact

Geef hier je suggesties voor aanvulling en verbetering van deze website. We zullen jouw input zorgvuldig bekijken en voelen ons vrij om suggesties over te nemen of niet. Bij voorbaat bedanken we je hartelijk voor je feedback. 

Heb je een vraag over je persoonlijke situatie? We kunnen daar niet inhoudelijk op ingaan, maar we denken wel graag mee waar je het beste terecht kunt met je vraag.

Wat doen we met jouw gegevens?

We verzamelen de gegevens op deze pagina om je te faciliteren met ons in contact te komen. We hebben je naam nodig om je persoonlijk aan te kunnen spreken in een eventuele reactie van ons aan jou. We hebben je e-mailadres nodig om je een antwoord te kunnen sturen. We hebben je bericht nodig om te weten waar het over gaat :-)

De ingezonden gegevens worden per e-mail gestuurd naar ons e-mailadres. Ze worden ook in de database van de website opgeslagen en maximaal 1 jaar bewaard.

Leer meer over uw privacy op deze website.