Kamertraining

Met kamertraining leer je om zelfstandig te wonen en mee te doen in de samenleving. Je woont met andere jongeren in een pand van een zorgaanbieder. Bij kamertraining is de begeleiding intensiever dan bij woonbegeleiding. 

Iedereen heeft een eigen kamer en je gebruikt samen de keuken, wc en badkamer. Je krijgt een mentor met wie je een plan maakt om stap voor stap te werken aan zelfstandig kunnen wonen.

Welke hulp krijg je?

Je leert praktische en sociale vaardigheden, bijvoorbeeld hoe je het huishouden doet, met geld omgaat en vrije tijd invult met leuke en gezonde activiteiten. Overdag ga je naar school of naar je werk.

Voor wie?

Kamertraining is bedoeld voor jongeren:

  • vanaf 16 jaar;
  • die niet meer bij hun ouders kunnen of willen wonen;
  • die begeleiding nodig hebben om in de toekomst zelfstandig te gaan wonen en aan de samenleving deel te nemen.  

Wat heb je hiervoor nodig?

Voor kamertraining heb je een indicatie nodig van de gemeente. De gemeente waar je ingeschreven staat kan meer informatie geven over de aanvraag van kamertraining.