Tijdelijke vrijstelling van de leerplicht

Soms zijn er zwaarwegende redenen om een kind tijdelijk niet naar school te laten gaan. Vanaf 5 jaar vallen kinderen echter onder de leerplicht. 

De leerplichtambtenaar kan een leerling een tijdelijke vrijstelling geven van de verplichting tot geregeld schoolbezoek. Het kind blijft dan wel ingeschreven op een school, en de school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs. De ouders, leerplichtambtenaar en de school kunnen dan samen bekijken of het kind tijdelijk onderwijs thuis kan volgen. Het doel moet zijn dat het kind weer volledig terugkeert naar school.

De school betaalt aangepast lesmateriaal en extra begeleiding, zolang dit past binnen de rijksbekostiging voor de leerling. In de afspraken staat niet dat ouders de 'thuisstudie' bij de school kunnen declareren.